През 2022 година Община Габрово получи от държавата собствеността върху сградата на бивш техникум в града за създаване на Център за съвременно изкуство на името на родения в Габрово авангардист Христо Явашев - Кристо и неговата съпруга Жан-Клод. Усилията на част от гражданската общност и местната власт за създаване на Център за съвременно изкуство на името на световноизвестния творец датират отдавна, а през 2008 инициативата получава подкрепа и на местния Общински съвет. Инициативата се подкрепя от екипа на Музея на хумора и сатирата, който преди няколко години представи своите изложби "Роден в Габрово" и "Кристо и Жан-Клод. Проекти". Създаването на тази нова институция в сградата на бившия текстилен техникум, в непосредствена близост с Музея на хумора, ще предпостави обособяването на културно-туристически комплекс от национално и наднационална значимост. Развитието на такъв център изисква усилията на специалисти от различни области - архитекти, куратори, художници и други. С цел привличане и изграждане на мултидисциплинарна професионална общност, Музеят на хумора и сатирата в периода 16 – 27 август ще организира Лятно училище за студенти от направления архитектура, културология и изкуства на името на артистичния тандем Кристо и Жан-Клод. Провеждането на лекции, тренинги и практически занятия в сградата на бившия Техникум по текстил, едновременно ще обвживят пространството и ще вдъхновят участниците към обмяна на идеи и съвместна работа. Генерирането на концепции и идеи за многообразието от функции на центъра и предстоящи изложби в Центъра и в Музея на хумора ще бъдат плод на общите усилия на студентите и техните ментори и преподаватели, плод на “профилираните” академични групи, но и на творческите взаимодействия и обмен между тях. Те биха били чудесен ресурс за развитието на културния живот в Габрово и района, както и за превръщането на Центъра в притегателно място за творци и иноватори от национален и международен мащаб.

 

Общата стойност на проекта е 31 008 лева, като съфинансирането от страна на Община Габрово е в размер на 14 992 лева.

Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2023 година приключи успешно - обобщение НОВИ ТЪКАЧИ ЗА ГАБРОВО - „РОСИНА ПЕНЧЕВА“ ЕООД – КЛОН ГАБРОВО