„Нови тъкачи за Габрово“ е еднодневен локален микрофест от приключенски характер, който вдъхва нов живот на габровската алтернативна културна сцена и съживява необходимостта от различни форми на музикално изразяване. Той е вдъхновен от утвърдената идентичност на града, от предстоящата трансформация на бившето му текстилно училище в център за съвременно изкуство и от актуалната му титла на зелен град. През есента проектът ще създаде свежо преживяване в неочаквана обстановка, съчетавайки отношение към съвременно изкуство, архитектурно наследство, дизайн и екология, като предложи две неочаквани музикални събития – пърформанс в градски автобус с последващ информативен тур за третиране на отпадъци и концерт в бившето текстилно училище. Проектът ще се реализира като лично преживяване за публиката на място в Габрово и като културен продукт в онлайн среда. „Нови тъкачи за Габрово“ ще се осъществи в партньорство с Музей на хумора и сатирата, Регионално депо за неопасни отпадъци, Бъдещият Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“ и други.

 

Общата стойност на проекта е 18 870 лева, като съфинансирането от страна на Община Габрово е в размер на 15 000 лева.

Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2023 година приключи успешно - обобщение Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2023 година приключи успешно - обобщение