Музей „Дом на хумора и сатирата“

Адрес: Габрово 5300 ул. „Брянска“ № 68, тел: 066/807229; 0884 029 374; e-mail: info@humorhouse.bg; www.humorhouse.bg

Регионален етнографски музей на открито „Етър“

Адрес: Габрово 5309, ул. „Ген. Дерожински“ № 144, тел. 0885 865 966, 0888 401 198 е-mail: museum@etar.bg www.etar.bg

Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“

Адрес: 5349 с. Боженци, общ. Габрово Тел: 066/990950, 0878716290 е-mail: bozhentsy@abv.bg www.bojentsi.com

Художествена галерия „Христо Цокев“

Адрес: Габрово 5300, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 10, тел: 066/803002 e-mal: office@gallerygabrovo.com;

Регионален исторически музей

Адрес: Габрово 5300, ул. „Николаевска“ № 10 Тел: 066/809767 е-mail: museum_gabrovo@abv.bg www.h-museum-gabrovo.bg

Национален музей на образованието

Адрес: Габрово 5300, ул. „Априловска“ № 15, тел: 066/800770; 800440, е-mail: nmo@abv.bg, www.nmogabrovo.com

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“

Адрес: Габрово 5300, пл. „Възраждане“ № 23, тел: 066/807101, е-mail:office@libgabrovo.com, www.libgabrovo.com

Драматичен театър „Рачо Стоянов“

Адрес: Габрово 5300, пл. „Възраждане“ № 7 тел: 066/806722, е-mail: office@dramagabrovo.com, www.dramagabrovo.com

Държавен куклен театър

Адрес: Габрово 5300, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 11 тел: 066/809051, 0888133792, е-mail: dkt_gabrovo@abv.bg www.gabrovopuppet.bg

Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“

Адрес: Габрово 5300, пл. „Възраждане“ № 7 e-mail: gabrovche@yahoo.com тел. 066/806521

Габровски камерен оркестър

Адрес: Габрово 5300, пл. Възраждане” № 7 тел.: 066/804 412 www.gko.gabrovo.bg gabrovski.kameren.orkestar@gmail.com

Оркестър „Габрово”

Адрес: Габрово 5300, пл. „Възраждане“ № 7 Тел. 066/805076, 0887729681