Музей “Дом на хумора и сатирата”

Адрес: ул. “Брянска” № 68, п.к. 104, тел: 066/807229; 0884029374 ; e-mail: info@humorhouse.bg; www.humorhouse.bg

Регионален етнографски музей на открито "Етър"

Адрес: Габрово 5309, ул. "Ген. Дерожински" № 144, тел. 066/801 830, 810 580, 066 810 560 е-mail: museum@etar.bg hotel@etar.bg www.etar.bg

Музей на архитектурно-исторически резерват "Боженци"

5349 с. Боженци, общ. Габрово Тел: 066/990950, 0878716290 е-mail: bozhentsy@abv.bg www.bojentsi.com

Художествена галерия “Христо Цокев”

Адрес: Габрово 5300, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 10, тел: 066/803002 e-mal: office@gallerygabrovo.com;

Интерактивен музей на индустрията - Габрово

гр. Габрово, 5300, ул. „Николаевска“ № 3 Моб. тел.: 0878 683 395 www.imi.gabrovo.bg e-mail: imi@gabrovo.bg

Регионален исторически музей

Адрес: Габрово, ул. “Николаевска” № 10 Тел: 066/809767 е-mail: museum_gabrovo@abv.bg www.h-museum-gabrovo.bg

Дечкова къща

Адрес: Габрово 5300, ул. "Опълченска" № 8 Тел: 066/ 806905 e-mail: museum_gabrovo@abv.bg

Национален музей на образованието

Адрес: Габрово 5300, ул. “Априловска” № 15, тел: 066/800770; 800440, е-mail: nmo@abv.bg, www.nmogabrovo.com

Регионална библиотека “Априлов-Палаузов”

Адрес: Габрово 5300, пл. “Възраждане” № 23, тел: 066/807101, е-mail: libgab@mbox.contact.bg, www.libgabrovo.com

Драматичен театър “Рачо Стоянов”

Адрес: Габрово 5300, пл. Възраждане 7, пк: 81, тел: 066/806722, е-mail: office@dramagabrovo.com, www.dramagabrovo.com

Държавен куклен театър

Адрес: Габрово 5300, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” № 11, тел: 066/809051 е-mail: dkt_gabrovo@abv.bg www.gabrovopuppet.bg

Детски фолклорен ансамбъл “Габровче”

Адрес: Габрово 5300, пл. Възраждане 7 e-mail: gabrovche@yahoo.com

Габровски камерен оркестър

Адрес: Габрово 5300, пл. Възраждане 7 тел.: 066/804 412 www.gko.gabrovo.bg

Оркестър „Габрово”

Адрес: Габрово 5300, пл. Възраждане 7 Тел. 066/805076, 0887729681

Дом на културата “Емануил Манолов”

Адрес: Габрово 5300, пл. Възраждане 7, тел. 066/809036, e-mail: d.k.em.manolov_gabrovo@abv.bg