За пръв път през 2014 година Община Габрово, с решение на Общински съвет, осигури, чрез своята Програма Култура, финансиране в размер на 100 хиляди лева за проекти в областта на изкуството и културата.
Бе проведена една конкурсна сесия с пет тематични области, в която постъпиха 27 проектни предложения на обща стойност 336 082 лв., чрез които от Община Габрово бе търсено финансиране в размер на 262 736 лв.
Проекти подадоха 17 организации, като техният брой се разпределя по следния начин:
  • читалища – 7 бр. проектни предложения;
  • културни институти – 6 бр. проектни предложения;
  • НПО (сдружения и фондации) – 10 бр. проектни предложения;
  • лица по Търговския закон – 4 бр. проектни предложения.
Експертна комисия, назначена със заповед на кмета на община Габрово, разгледа предложенията и одобри за финансиране 12 проекта на 11 организации на обща стойност 130 921,74 лв., като бе осигурено финансиране от програма „Култура“ е в размер на 99 966,65 лв.
След изпълнението на договорите по проектите, верифицирани и разплатени бяха дейности на стойност 97 976,65 лв. Разликата от 1 990 лв. е формирана от неизплатени суми за неодобрени разходи и неосъществени дейности.
 
 

Проекти 2014

„Приеми ме на село“ – създаване на мрежа от приемни села в България

Проект: „Приеми ме на село“ – създаване на мрежа от приемни села в България. Организация- изпълнител: Народно читалище „Просвета-1931“ с. Новаковци Партньори: Общински съвет по наркотични вещества, Център за обществена подкрепа – Община Габрово, Кметове и Кметски наместници на приемните села, както читалищните дейци от читалищата в селата Зая, Богатово, Байкал, Новаковци и Стоевци. Стойност: 7300 лв., от които 5351,53 от програма Култура

Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно - библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 - 2014”

Проект: Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно - библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 - 2014” Организация- изпълнител: Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” Партньори: Регионален исторически музей – гр. Габрово; Отдел „Държавен архив“ – Габрово към Дирекция „Териториален държавен архив“ - Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“ Стойност: 6859,54, от които 5485 от програма Култура

Експозиция „Каменна пластика на открито”

Проект: Експозиция „Каменна пластика на открито” Организация- изпълнител: Регионален исторически музей - Габрово Партньори: АЕК „Етър” Стойност: 11736,20, от които 9389,20 от програма Култура

„ЧЕТИ Арт елементи за нова градска визия”

Проект: „ЧЕТИ Арт елементи за нова градска визия” Организация- изпълнител: „Клъстер Творческо Габрово” ООД Партньори: Адриан Новаков – скулптор Стойност: 21440 лв., от които 17100 лв. от програма Култура

Фестивал на уличната магия „Златна котка“

Проект: Фестивал на уличната магия „Златна котка“ Организация- изпълнител: Сдружение „ Куик Хендс Проджект“ Стойност: 12727 лв., от които 9205,28 лв. от програма Култура

Театро на мегдана

Проект: Театро на мегдана Организация- изпълнител: „Малка театрална компания“ ООД, с. Драганчетата Стойност: 6612 лв., от които 5185,48 лв. от програма Култура

„V Фестивал на изкуството в Прага”

Проект: „V Фестивал на изкуството в Прага” Организация- изпълнител: НЧ „Априлов – Палаузов 1861” Партньори: Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали (ЕАФФ); EurofolkTV Стойност: 6000 лв., от които 3900 лв. от програма Култура

Габровска Рощилиада – сръбско българските културни пространства на постиндустриалните Манчестър-градове

Проект: Габровска Рощилиада – сръбско българските културни пространства на постиндустриалните Манчестър-градове Организация- изпълнител: Фондация „Заедно за демокрация и партньорство“ Партньори: Агенция за местно икономическо развитие, гр. Лесковац Стойност: 20387 лв., от които 13903,40 лв. от програма Култура

„6 за 9 или 9 за 6”

Проект: „6 за 9 или 9 за 6” Организация- изпълнител: „Клъстер Творческо Габрово“ ООД Стойност: 13450 лв., от които 9000 лв. от програма Култура

Култура ON-air

Проект: Култура ON-air Организация- изпълнител: Фондация „Граждански форум” Партньори: Училищното настоятелство на Национална Априловска гимназия (УН на НАГ); „Елма” ООД; „Клъстер Творческо Габрово” ООД; Съюз на българските журналисти – Габрово Стойност: 12500 лв., от които 9985 лв. от програма Култура

„Традиции чрез иновации”

Проект: „Традиции чрез иновации” Организация- изпълнител: Архитектурно-етнографски комплекс „Етър” – Габрово Партньори: Народно читалище ”Габрово 2002” Стойност: 5020 лв., от които 4000 лв. от програма Култура

„Българският МанчестАРТ“ – модул „Фабрика за щастие“

Проект: „Българският МанчестАРТ“ – модул „Фабрика за щастие“ Организация- изпълнител: Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово“ Партньори: Габрово Daily, Онлайн енциклопедия Габрово Gabrovowiki, „Студио Сокеров“, АЕК „Етър“, Музей „Дом на хумора и сатирата“, Национален музей на образованието, Интерактивен музей на индустрията, Художествена галерия „Христо Цокев“ Стойност: 6890 лв., от които 5471,76 лв. от програма Култура