Адрес: Габрово 5300, ул. „Брянска” № 68
Тел: 066/807229; 0884 029 374
 
 
Музеят „Дом на хумора и сатирата“ е уникален културен институт за хумористично и сатирично изкуство с международно значение. Той е създаден върху основите на стара кожарска фабрика на „лъжовния“ 1 април (Международния ден на шегата) през 1972 година и е горд наследник на местния фолклорен хумор и веселите карнавални традиции на Габрово – българската столица на хумора. Под девиза „Светът е оцелял, защото се е смял” Музеят развива събирателска, изследователска, изложбена дейност и предлага динамична програма от събития и туристически атракции за малки и големи.
Регионален етнографски музей на открито „Етър“