Дигитализирането на архивни кадри от нетрайни и неизползваеми носители ще допринесе за запазване на спомени за бъдещите поколения. Представянето на архивни материали от миналото ни ще предизвика сантиментални спомени у по-възрастните, а на по-младите ще покаже живот, който няма от къде да познават. Реализирането на такъв проект ще има широк социален отзвук и ще предизвика непринудени дебати в широки обществени слоеве и добави нови публики. Избраното място комуникативно е добре сложено. В същото време излиза извън централната част на града и спомага за развитие на културния живот в района.. Реализирането на проекта ще допринесе за емоционални преживявания, ангажираност и социализация на нови пространства. Чрез филмите ще се докоснем до богатото културно минало на Габрово, а обогатяването на аудиториите с исторически факти ще спомогне за изграждането на чувство на гордост от принадлежност към общество с културно минало, богати традиции и възможности за развитие в крак със съвремието ни.

 

Общата стойност на проекта е 18 745 лева, като съфинансирането от страна на Община Габрово е в размер на 14 996 лева.

Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2023 година приключи успешно - обобщение НОВИ ТЪКАЧИ ЗА ГАБРОВО - „РОСИНА ПЕНЧЕВА“ ЕООД – КЛОН ГАБРОВО