Изложбата се посвещава на 230-годишнината от рождението на Неофит Рилски – първият учител в новобългарското светско взаимно училище, открито в Габрово през 1835 г.. Ще бъде експонирана в началото на учебната 2023/2024 г. в „духовното пространство“ между РБ „Априлов – Палаузов”, НАГ и НМО. Експозицията представя живота и делото на възрожденския просветител Неофит Рилски, който с всеобхватните си интереси, с безкрайното си трудолюбие и себеотрицание, с високата си нравственост и безкомпромисност и с новаторските си идеи поставя началото на новобългарското светско образование. Акцент в изложбата е изключителният принос на Габрово и значението на Габровското училище за развитието на българското образование и ролята на Неофит Рилски за превръщането на училището в „огнище на новобългарска просвета“. Друг основен момент, който ще бъде представен в експозицията , е книжовното наследство на Неофит Рилски, част от което е съхранено в Националния музей на образованието, Регионалния исторически музей – Габрово  и Регионалната библиотека „Априлов –Палаузов.

 

Общата стойност на проекта е 2 894 лева, като съфинансирането от страна на Община Габрово е в размер на 2 264 лева.

Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2023 година приключи успешно - обобщение „ПЕСНИ В ПОЛИТЕ НА БАЛКАНА - ОТ МИНАЛО КЪМ БЪДЕЩЕ“ - НЧ „СВЕТЛИНА – 1927“, С. ЖЪЛТЕШ