Фестивалът „Песни в полите на Балкана“ организиран от НЧ „Светлина-1927“ село Жълтеш, общ. Габрово, стартира през 2010 г. с идеята да се популяризират забравени песни, танци, обреди и обичаи. От 2011 година фестивалът става национален и е под патронажа на Министерство на културата. Задължителни условия за участие е представяне на изворен фолклор и сценичните костюми на изпълнителите да са с автентични носии.

Основен стремеж на проекта „Песни в полите на Балкана - от минало към бъдеще“ еразширяването на възрастовата граница и привличането на нови участници, както и това да се съхрани нематериалното културно наследство, като фактор за обогатяване на културата на национално ниво.

Осъзнавайки факта, че нематериалното културното наследство е мощен ресурс както за духовно оцеляване, така и за устойчиво развитие, бъдещите перспективи за неговото опазване трябва да следват един път на постоянно внимание към най-крехките и застрашени елементи, и техните носители. В процеса на опазване, последните са тези, които имат думата не само по въпросите за приемствеността, но и по тези за духовните и материални ползи от своето наследство. За да продължава тази роля да е водеща сред местните общности, в Габровска област трябва да има ясна визия за бъдещето развитие на това взаимодействие и дейностите по опазването на нематериалното културно наследство като локално, национално и световно богатство.

 

Общата стойност на проекта е 6 902 лева, като съфинансирането от страна на Община Габрово е в размер на 5 435 лева.

Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2023 година приключи успешно - обобщение ФЕСТИВАЛ “LEAP OFF PAGE” - ФОНДАЦИЯ “ЕЛИЗАБЕТ КОСТОВА”