Протокол от заседание на областна епизоотична комисия от 05.04.2023г.
10.04.2023

08.11.2022

Протокол 6 от проведено заседание на областната епизоотична комисия

08.11.2022

06.06.2022

06.06.2022

8 ноември 2022

Протокол 6 от проведено заседание на областната епизоотична комисия

Протокол 6 от проведено заседание на областната епизоотична комисия