ПЕШЕХОДЕН МОСТ НА Р. ЯНТРА МЕЖДУ УЛ. "АВРАМ ГАЧЕВ" И УЛ. "ДУНАВ"

ИЗТОЧНА ГРАДСКА УЛИЦА, ГР.ГАБРОВО

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ЦГЧ НА ГАБРОВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КРЪСТОВИЩЕ "ШИВАРОВ МОСТ"