Превантивна програма СПРИ! ДРОГА НА ПЪТЯ!“ е одобрена за реализиране от Национален център по наркомании – София и Министерство на образованието и науката, като отговаряща на  изискванията на Наредба № 6 от 11.04.2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, както и на европейските стандарти за качество на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании.

Основна цел на програмата:  Развиване на личната социална и гражданска отговорност сред учениците, като подход за преодоляване на рисковите фактори от злоупотреба с наркотични вещества и шофирането под въздействие на психоактивни вещества.

Специфични цели:

  1. Повишаване знанията на целевата група относно рисковете от употреба и злоупотреба с наркотични вещества, в това число алкохол и психотропни медикаменти.
  2. Повишаване знанията на учениците относно влиянието на различните психоактивни вещества върху когнитивните способности и в частност върху уменията за шофиране;
  3. Повишаване знанията на целевата група за рисковете и възможните последствия от шофиране под въздействието на ПАВ;
  4. Развиване на умения за преценка на рискови ситуации и вземане на решения относно действия, застрашаващи здравето и живота както на отделния човек, така и на лица от приятелския му кръг;

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Ученици от 11 и 12 клас.

 

МЯСТО И СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ: Програмата се осъществява в рамките на един учебен час, на територията на учебните заведения. Програмата се реализира в партньорство със специалисти от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Габрово.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ" ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА „ЗДРАВЕЙКО“