23.02.2022

ПРАВИЛА за определяне на пациенти, желаещи да ползват услугите на Регионален хоспис ЕООД - гр. Дряново с финансовата подкрепа на Община Габрово