Адрес: гр. Габрово, ул. „Зора” № 2,

   сградата на ДЯ "Зора"

   Директор: Маринела Нанкова

   Тел.: 066 807 144

   Работно време директор: 08,00 ч. - 16,30 ч.

   E-mail: marinelanankova@abv.bg

   Работно време Млечна кухня: 08,00 ч. - 16,30 ч.

 

Детската млечна кухня се намира в Детска ясла „Зора“. Тя предлага обедно меню  за деца в три възрастови групи- малки /от 10 м. до 1 г./, преходни /от 1 г. до 1,5 г./ и големи /1,5 г.до 3 г./.    

Храната за Детска млечна кухня се приготвя от професионалисти, а менюто е съобразено с нуждите на  интензивно растящия детски организъм и осигурява максимално балансирано хранене, според сезона. Използват се висококачествени продукти, които са подбрани  по витаминен, белтъчен, аминокиселинен и въглехидратен състав.

Спазват се стриктно изискванията за добри хигиенни и производствени практики. Контролират се суровините, технологията на приготвяне и целия производствен процес с цел свеждане до минимум  рисковете свързани с безопасността на храните.

В детската кухня и яслата предлагаме и храна за деца със специални хранителни потребности – за деца с алергия към млякото и млечните продукти, диетично меню за деца със стомашно – чревни разстройства и други аболявания.

Предлагането на здравословна храна за малките деца съдейства не само за тяхното пълноценно хранене и здраве, но и допринася за изграждане на здравословен модел на хранене от най ранна детска възраст.