Адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 3
/служебен вход на зала "Възраждане"/
 
Тел.:  066/809 818
 
 
 
Instagram: msnv_gabrovo
 

https://www.facebook.com/MSNV.Gabrovo

Младежки съвет по наркотични вещества /МСНВ/ е неформална група от млади хора на възраст от 14 до 29 години, която е основен партньор в работата на Превантивно-информационен център /ПИЦ/ и Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ към Община Габрово.

Доброволческата дейност на МСНВ се реализира в рамките на Лидерската програма на ПИЦ/ОбСНВ към Община Габрово.

Основна цел на тази програма е създаване на обучен и мотивиран екип от младежки лидери – доброволци към МСНВ, които да помагат на други млади хора в усвояването на знания, развиването на умения и формирането на нагласи за здравословни решения и поведенчески избори, чрез организирани или неформални дейности за превенция на наркоманиите в училищна и извънучилищна среда.

Какво e доброволчеството?

  • Доброволчеството е начин на мислене, на учене, на придобиване на знания и умения през целия живот.
  • Доброволчеството е възможност активно да участваш в промяната на общността, средата, организацията, взаимоотношенията.
  • Да си доброволец е въпрос на личен избор.
  • Да си доброволец означава да вярващ в каузата, която си избрал.

Какво трябва да направиш, за да станеш доброволец?

1. Отправи предизвикателство към самия себе си!

2. Свържи се с нас и се запознай с правилата и отговорностите на доброволците към Младежки съвет по наркотични вещества!

3. Попълни приложените по-долу документи и стани част от нашия екип!

4. Включи се в инициатива!

5. Доведи и свой приятел, за да споделиш удоволствието да бъдеш част от доброволческа кауза.

ОЧАКВАМЕ ТЕ! СТАНИ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЕКИП!