План за действие към Общинската стратегия срещу злоупотребите с наркотични вещества 2020 - 2024 305 KB
Резултати от анкетно проучване на нагласите на родителите относно употребата на ПАВ - 2021 година 728 KB
Резултати от анкетно проучване сред ученици, свързано с психоактивните вещества през 2020г. 1.30 MB