За първи път през 2013 г. идеята за „Приеми ме на село“ е припозната, методически разработена, финансирана и реализирана от Община Габрово в село Новаковци. Разработен бе модел на приемно село в България, в което млади хора /„внучета назаем”/ имат възможността да живеят при баби и дядовци „под наем” и да се включат активно в селския живот.

Големият интерес към „Приеми ме на село“ и успешното реализиране на пилотния модел, превръща тази инициатива в ежегодна лятна програма на Общински съвет по наркотични вещества и Община Габрово, даваща възможност на деца и младежи от цялата страна да станат участници, като „внучета назаем“.

Какво включва инициативата „Приеми ме на село“?

  • „Приеми ме на село“ за младежи на възраст 15-29 г.

Участниците могат да бъдат от цялата страна, както и от български общности в чужбина. Те трябва да имат интереси, свързани с живота на село – земеделие, животновъдство, да се интересуват от традициите и обичаите, които се съхраняват в българското село, да имат желание да помагат в домакинствата на своите „приемни баба и дядо”, да се включат активно в целия живот на селото и да помагат не само на своите „баби и дядовци”, а и на всички възрастни жители на селото, които имат нужда от подкрепа. Младежите се ангажират със записване на традиционни готварски рецепти, традиции, обичаи на селото и документират всичко, което са научили, видели и преживяли.

Участието на младежите е в рамките на 7 дни. Престоят в селата е безплатен, но лично се поемат само разходите за пътуването до Габрово и обратно – за участници извън Габрово.

  • „Приеми ме на село“ – Джуниър за деца на възраст 9-14 г.

Участниците могат да бъдат от цялата страна, както и от български общности в чужбина.

Заявленията за участие се подават от името на родителите. Родителите и децата приемат и подписват Декларация за информирано съгласие и Етичен кодекс.

Престоят на децата в „Приеми ме на село“ – Джуниър е в рамките на 7 дни, като се заплаща такса за участие към читалищата в селата, където те са настанени.

Родителите се ангажират и с транспорта на децата до Габрово и обратно.

  • Дневен лагер „Приеми ме на село“ за деца на възраст 9-14 г. от Габрово

Участници в Дневния лагер могат да бъдат само деца от Габрово.

Заявленията за участие се подават от името на родителите. Родителите и децата приемат и подписват Декларация за информирано съгласие и Етичен кодекс.

Децата прекарват на село от 8.30 до 17.00 ч., като им е осигурен транспорт.

Участниците в Дневния лагер заплащат такса към читалищата в селата, където се организира инициативата.

Пълна информация за „Приеми ме на село“, може да прочетете на сайта:

https://www.priemimenaselo.eu/

Както и в канала на „Приеми ме на село“ във YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCPjMk6RVnprFeEC7C7gT1EA

Както и във Фейсбук страницата:

https://www.facebook.com/Priemimenaselo/?fref=ts

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ" ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА „СПРИ! ДРОГА НА ПЪТЯ!“