Превантивна програма «Заедно извън час» е одобрена за реализиране от Национален център по наркомании – София и Министерство на образованието и науката, като отговаряща на  изискванията на Наредба № 6 от 11.04.2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, както и на европейските стандарти за качество на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании.

Основна цел на програмата: Профилактика на рисковото поведение и промотиране на здравословния начин на живот и развиване на личностни и социални умения в извънучилищна среда, чрез алтернативни забавления и спорт на открито, осигуряване на възможности за доброволчество, активност и креативност.

 

Специфични цели:

 

  • Повишаване на информираността сред младите хора от града относно здравословния начин на живот;
  • Повишаване на социалната култура на участниците чрез неформално образование, интерактивен тренинг за личностно развитие, ориентиране в личните интереси и активизиране на индивидуалните ресурси на личността на участниците;
  • Осмисляне на свободното време на младите хора, с цел профилактика на рисковото поведение на младите хора.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Ученици от 8-ми до 11-ти клас

 

МЯСТО И СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ: Програмата се реализира под формата на еднодневни инициативи в неучебни /но работни/ за младежите дни – дните, в които 7-ми и 12-ти клас имат матури или в неучебни за учениците дни.

„Заедно извън час“ се провежда на открито, на подходящи места извън територията на града.

 

ДЕЙНОСТИ: Всяка една от инициативите включва следните модули:

  • Културно-исторически;
  • Спортно-туристически
  • Интерактивен модул за развиване на социални и личностни умения.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ" ПРИЕМИ МЕ НА СЕЛО