Мобилно приложение, което създава мрежа за взаимогрижа и обединява семейства, приятели, доброволци, професионални спасители и всички потребители на iHELP в случай на спешна помощ

Проектът iHELP /превод на български - аз помагам/ е създаден за спасяване на човешки живот, посредством мобилно приложение и екип от спасители при възникване на необходимост от оказване на спешна помощ на човек, изпаднал в беда. Включва интегриране на система – софтуер и мобилно приложение за бързо известяване при спешна нужда от помощ, както и за сформиране на екипи от доброволци и мрежа от ползватели на системата. Чрез SOS бутон автоматично се алармират членовете на семейството, приятелите, професионалните /медицински/ спасители и всички потребители на iHELP в радиус от 300 метра от мястото на произшествието. Паралелно пострадалият, след натискане на SOS бутона, получава обратно информация за броя на хората, получили алармирането,  колко от тях ще се отзоват и до какво време ще бъдат на мястото. Проектът се изпълнява на територията на страната от „АЙХЕЛП България” ООД.

Община Габрово е пилотна община за реализирането на проект iHELP на територията на страната.

Договорът за сътрудничество и съвместна дейност между Община Габрово и „Айхелп България” ООД e подписан на 01.10.2015г. В него са разписани конкретните ангажименти на всяка от страните, като Община Габрово финансово обезпечава ползването на приложението за срок от две години за  всички физически лица, които имат адрес на територията на община Габрово. Договорът се изпълнява в два етапа, като първият приключи на 31.10.2016г., а вторият етап се реализира в периода от 01.11.2016г. до 01.11.2018г. Вторият етап включва ползване на мобилното приложение iHELP от жители на община Габрово, които са проявили интерес да се включат в мрежата за първа помощ и са инсталирали приложението. Посредством реализацията на проекта, на територията на община Габрово се сформираха екипи и е изградена база данни от спасители – доброволци.

Ежемесечно „Айхелп България“ ООД организира провеждането на презентации и обучения на спасители – доброволци за оказване на първа медицинска помощ и използване на приложението iHELP.

От страна на Община Габрово се оказва съдействие за безвъзмездно ползване от екипа на „Айхелп България“ ООД на подходяща зала за провеждане на обучения на спасители – доброволци.  На 25.02.2016 г. в Община Габрово бе организирана среща с медиите  за представяне на приложението и  развитието на проекта. През месец април 2016г. бе излъчен репортаж по телевизия БТВ за проекта, а през месец февруари 2017г. по телевизия  Bloomberg Tv и Investor е поместено видео-интервю с директора на „Айхелп България“ ООД, в които той споделя за подкрепата на Община Габрово и постигнатите  резултати.

От предоставените в Община Габрово отчети на „Айхелп България“ ООД за постигнати резултати към 10.03.2017г. се отчитат 600 iHELP потребители и спешни контакти, присъединили се в мрежата за взаимопомощ в Габрово, 538 iHELP обучени хора 2278 SOS ТЕСТ аларми активирани в Габрово, и наличие на 1 брой дефибрилатор.

Предстоят съвместни инициативи между Община Габрово и екипа на Айхелп България с цел популяризиране на проекта и информиране на по-голяма част от обществеността за приложението и възможностите му, както и за реализиране на всички планирани дейности в интерес на хората от общината.

Допълнителна информация за проекта може да намерите на http://www.ihelp-bulgaria.com/.

Медиите за iHELP

http://uspelite.bg/hristo-hristov-edno-ot-nai-beztsennite-chuvstva-e-da-spasish-choveshki-jivot-1

http://www.investor.bg/novini/261/a/ihelp-prilojenieto-s-koeto-za-sekundi-mojete-da-spasite-choveshki-jivot-234182/

http://www.bloombergtv.bg/video/hristo-hristov-za-spasyavashtoto-zhivoti-prilozhenie-ihelp

http://darikradio.bg/sledvastite-40-do-40-sa-veche-fakt.html#parent=news