План за развитие на социалните услуги за 2020 г.
14.08.2019
План 986 KB
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Габрово
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Габрово 1.31 MB
Приложения 958 KB
Общинска програма за закрила на детето в община Габрово за 2016 г. 597 KB
План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2017 г. 2.85 MB
План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2016 г. 2.77 MB
План за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2015 г. 2.79 MB
Стратегия 2011-2016 1.89 MB
План за развитие на социалните услуги за 2018 г. 2.88 MB
Отчет на Стратегия за социално включване на Община Габрово през 2014 г. 160 KB
Отчет на Стратегия за социално включване на Община Габрово през 2015 г. 183 KB
Отчет на Стратегия за социално включване на Община Габрово през 2016 г. 192 KB
Общинска програма за закрила на детето в община Габрово за 2017 г. 2.70 MB
План за развитие на социалните услуги за 2019 г. 1.04 MB
Общинска програма за закрила на детето в община Габрово за 2018 г. 743 KB
План за развитие на социалните услуги за 2021г. 18.46 MB