Снимка на новина 11029
18 февруари 2022, 16:33

Дворът на ДГ „Първи юни“ ще бъде благоустроен

Финансирането – по „Красива България“