Девет опасни дървета в центъра на Габрово са определени за премахване на база извършено обследване.

Миналата година екип специалисти, ръководен от ландшафтен архитект Максим Янев, извърши огледи на 255 дървета в централна градска част в зоните за отдих и зоните със засилен пешеходен и автомобилен поток. Изготвената фитосанитарна оценка се основава на изследване чрез неинвазивни методи, изследване чрез резистограф и импулсен томограф, както и височинно изследване по арбористки способ и дава както актуална информация за дърветата, така и насоки за необходимите действия за подобряване на състоянието им като аериране на почвата, съкращаване на короните, премахване на сухи клони и др.

За девет от обследваните дървета експертите са категорични, че трябва да бъдат премахнати, тъй като развиващите се в тях гнилостни процеси са необратими и опасността, която създават за населението, е голяма.

 

В края на месец април служителите на ОП „Благоустрояване“ премахнаха две от опасните дървета – изсъхнала бреза в района на Баев мост и изсъхнал кестен в пешеходната зона на ул. „Юрий Венелин“ откъм ДТ „Рачо Стоянов“.

 

В началото на май предстои премахването на още 5 от обследваните и определени като опасни дървета. Две от тях са липи, разположени в зелената зона между река Синкевица и ул. „Баждар“.

В посочената зона са обследвани всички седем дървета като за две от липите препоръката е да бъдат премахнати. Причините са увреждане на кореновата система, силно централно гниене в основата на стъблото при едната липа, което е довело до загуба на 24% от дървесината.

При другата липа е установено наличие на хралупа в непосредствена близост до повърхността на почвата и развитие на гъбни плодни тела от основата на стъблото до основата на короната. Допълнително направените обследвания с импулсен томограф и резистограф в основата на стъблото и в основата на короната показват „прогресиращи гнилостни процеси, силно намаляващи стабилността на дървото“.

 

 

 

 

 

 

60 години от създаването на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово
2 май 2023
Съобщение във връзка с организацията на движение по време на тържеството за 60 години ПГТ "Пенчо Семов"
2 май 2023