Служителите на ОП "Благоустрояване" продължават с премахването на опасни дървета в урбанизираната територия на Габрово.Част от дърветата са видимо изсъхнали или имат загниване в основите и стволовете, при други са извършени обследвания с резистограф и компютърен томограф, както и по арбористки способ, от които става ясно, че започналите процеси са необратими и се налага дърветата да бъдат премахнати, тъй като са опасни.През месец март тази година ОП "Благоустрояване" изпраща за изследване в Института за гората към БАН проби от иглиците и кората на сухите смърчовете в близост до Дома на културата, които бяха премахнати.


Резултатите от извършеното етимологично и фитопаталогично обследване показват, че съхненето на смърчовете на територията на Габрово е причинено от нападения на корояди. Вредителите се заселват в средната част на стъблото под кората като унищожават флоема по цялата обиколка на стъблото, оттам връхните части на дърветата изсъхват, след което вредителите се заселват и в долните части на стъблото.


Препоръките на експертите от БАН са да бъдат извършвани санитарни сечи чрез премахване на изсъхналите дървета и дърветата с признаци на заселване и преместване на отсечените на места, където не се среща смърч, за да се предотврати разпространението на вредителите по здрави дървета.

Програма за Карнавал Габрово 2023
20 април 2023
Предайте опасните отпадъци от домакинствата на 25 и 26 април
20 април 2023