Снимка на новина 8347
21 октомври 2019, 12:15

Първият пласт асфалт по ул. „Мирни дни“ е готов, предстоят довършителните работи

Асфалтирането на улицата става след подмяна на водопровода и полагане на газопровод