Обновена е улица в кв. Шенини, след като ВиК - Габрово извърши подмяна 754 метра водопровод и 202 метра сградни отклонения по цялата дължина на улицата.

Община Габрово изпълни изцяло нова конструкция на настилката по улицата.

Ревизирани и ремонтирани са отводнителните съоръжения, възстановени са отводнителните канавки.

 

Община Габрово благоустроява района при новия храм в кв. Младост
22 юли 2020
Уличният фестивал 6Fest излезе извън рамките на Габрово
23 юли 2020