Община Габрово изпълнява вертикалната планировка в района на новия храм „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“ в квартал Младост.

Извършени са изкопните работи за профилиране на терена, премахнати са съществуващи в него сграда и гараж. Всички водосточни тръби от покрива на сградата са отведени в канализацията като са направени ревизионни шахти.

В момента се изпълнява настилката около храма, която включва гранит и вибропресован бетонов паваж с мита повърхност от подбрани фракции естествен камък.

Паралелно с това в района на църквата се изгражда нов паркинг.

Оформени са и бордюрните линии на намиращата се в непосредствена близост ул. „Напредък“, която е процес на ремонт в участъка от бул. „Могильов“ до ул. „Златна нива“.

Информационна среща по процедура за отдаване на концесия на плувни басейни
22 юли 2020
Обновена е улица в кв. Шенини, след подмяна на водопровода
22 юли 2020