Кметът на Габрово Таня Христова посети част от обектите от строителен сезон 2020 в града. Районът около спортeн комплекс „Христо Ботев“, кварталите Трендафил 1 и 2, Бичкиня, районът около новостроящата се църква в кв. Младост бързо променят своя облик. В процес на изпълнение са и улиците „Васил Неделчев“ и „Баба Зара“.

Неизползваното досега подпокривно пространство на спортното хале в комплекса се превръща в две модерни зали за тренировка с бани, тоалетни и съблекални. Подменят се част от седалките на стадион „Христо Ботев“, обособени са трибуни за официалните гости, нови са конструкциите със седалки и сенници до терена. Подменена е настилката от изкуствена трева на игрищата, работи се по алеите в целия комплекс, изгражда се нов паркинг и подход към него. 

В кв. "Бичкиня" е обновена ул. „Райко Даскалов“, след подмяна на водопровода. Близо 6000 кв.м асфалт са положени по нея и подходите към жилищните сгради в района, включително на заустването към ул. „Кокиче“ №20 и връзката на ул. „Пролет“ с ул. „Коста Евтимов“. А част от пространството вече е покрито и с детски рисунки с тебешир! Цялостното преасфалтиране на улица „Райко Даскалов“ Община Габрово извърши след като ВиК – Габрово направи по нея реконструкция на 345 м уличен водопровод и на водопроводни отклонения с обща дължина 164 м. При връзката на улицата с кръстовището на бул. „Столетов“ е извършен ремонт на съществуващ линеен отводнител. Обновени са и междублоковите пространства на бул. "Столетов", при жилищните сгради с номера от 74 до 88. 

Близо 1 700 000 млн. лв. са инвестирани в квартал "Трендафил" 1, където са изградени 2000 м. бордюри, 1400 кв. м. тротоарни настилки и близо 20 000 кв. м. улични настилки. Изцяло възстановени са всички вътрешноблокови пространства и всички основни артерии. Съвместно с ВиК е подменена цялата водопроводна мрежа, изцяло ново е осветлението – улично, парково и районно, изградени са над 200 паркоместа. В максимална степен са регламентирани достъпите около блоковете и около всеки блок е направена достъпна среда за хората с физически затруднения. Направени са една детска и една фитнес площадка. Ремонтните дейности са към своя край и районът предстои да бъде поверен в ръцете на „Благоустрояване“, които да се погрижат за озеленяването на различни зони и предблокови пространства. Предстои изравняването и култивирането им. Следващата година ще бъде изпълнена и маркировката на пътищата.

В квартал "Трендафил" 2 в момента се работи в пространството между ул. „Тота Венкова“ и „Никола Рязков“. Всички стари настилки са извадени, в момента се подменят бордюрите, за да се регламентират зоните за паркиране, прочистват се всички съществуващи канализационни отклонения на дъждоприемниците, които влизат в главния канал. Подменя се настилката около всички входове на блоковете, осигуряват се понижения с цел достъпност. Предвидено е осветление в междублоковите пространства - ще бъдат изградени стълбове там, където е необходимо, и подменени неработещите улични лампи. Предвижда се възстановяване на целия квартал. Благоустрояването ще бъде извършвано на етапи и ще приключи през 2022 г. Обектът включва и междублоковите пространства на ул. „Свищовска“ No 59-67.

Районът около църквата в кв. "Младост" постепенно се превръща в красиво, модерно и приятно пространство с паркинг и настилка около храма от гранит и вибропресован бетонов паваж с мита повърхност от подбрани фракции естествен камък. Продължава изпълнението на вертикалната планировка в района, изграждането на паркинг, ремонт на близката ул. „Напредък“ в участъка от бул. „Могильов“ до ул. „Златна нива“.

В ход са ремонтите работи на ул. „Васил Неделчев“ от кръстовището с ул. „Брянска“ до връзката на ул. „Д.Л.Заменхоф“ с ул. „Свищовска“. По улицата беше извършена подмяна на съществуваща подземна инфраструктура – водопровод, сградни отклонения към него, и топлопреносната мрежа в района. Община Габрово ще извърши подмяна на капаци на ревизионни шахти и дъждоприемни решетки, както и цялостно преасфалтиране на улицата.

Започна основен ремонт на водопроводната мрежа по ул. „Баба Зара“, който ще бъде последван от цялостно възстановяване на пътните настилки. Обектът включва подмяна на около 700 метра амортизиран стар водопровод и близо 486 м. прилежащи сградни отклонения по улицата. След изпълнението на подземната инфраструктура ще бъдат възстановени пътните настилки. Стойността на ремонтите дейности е 358 820 лв., осигурени целево от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Повече снимки можете да видите във фейсбук профила на Община Габрово.

Основен ремонт на водопровода и уличната настилка по ул. „Баба Зара“
3 август 2020
„Събрали сме се да творим добро“ - изложба, посветена на Женското благотворително дружество „Майчина грижа“
4 август 2020