Започна основен ремонт на водопроводната мрежа по ул. „Баба Зара“, който ще бъде последван от цялостно възстановяване на пътните настилки.

Обектът включва подмяна на около 700 метра амортизиран стар водопровод и близо 486 метра прилежащи сградни отклонения по улицата.

За да бъдат изпълнени ремонтите работи на ВиК мрежата по ул. "Баба Зара" е необходимо изграждане на връзка със спирателен кран на бул. „Трети март“, което налага откопаване на настилката по булеварда в района на база 1 на ДКЦ - Габрово.

След изпълнението на подземната инфраструктура пътните настилки ще бъдат възстановени.

Възложител на ремонтите работи е Община Габрово, а изпълнител - Обединение „Градска среда на Габрово 2016 – II“ – ДЗЗД.

Стойността на ремонтите дейности е 358 820 лв., осигурени целево от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Временно ограничение на движението, заради асфалтови работи по ул. „Васил Неделчев“ на 4 август
3 август 2020
Строителен сезон 2020 в Габрово е в разгара си
4 август 2020