На 07 юни от 10:00 часа в парк „Маркотея“ Областна дирекция на МВР – Габрово, Община Габрово, Областна администрация Габрово и Регионално управление на образованието, проведоха атрактивно детско състезание под надслов „Ваканция здравей! Да играем безопасно!“. В организацията на мероприятието основно участие взеха доброволците от Младежки съвет по наркотични вещества - град Габрово.
Състезанието бе заключителен етап на дейностите по Националната програма „Работата на полицията в училищата“, в рамките на която децата от област Габрово усвояват модели на безопасно поведение и се приучават да уважават реда и законите, както и да спазват нормите на общоприетото социално поведение. Мероприятието ще се проведе на 07 юни от 10:00 часа в парк „Маркотея“.