На 08 май 2019 г. доброволците на Младежки съвет по наркотични вещества към Община Габрово посетиха Общински съвет по наркотични вещества гр. Велико Търново. Целта на посещението беше провеждане на  еднодневен тренинг за превенция на рисково поведение и употребата на наркотични вещества. Лектори на обучението бяха студенти от 4 курс със специалност „Психология“ от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. По време на тренинга младежите имаха възможност да споделят свои лични преживявания, чрез ролеви игри и работа в екип, опознаха по-добре себе си и усвоиха умения за по-ефективна комуникация помежду си.

Обучителите – студенти запознаха доброволците с теоритичната и практическата дейност в специалността „Психология“, както и с възможностите за реализация в сферата.  Обучението приключи с много позитивни емоции и обещания за бъдещи съвместни дейности.