Парк „Маркотея“ в Габрово събра работилници, насочени към здравословния начин на живот и здравословното мислене на децата и младежите. Инициативата под надслов „Здравословно и безопасно лято“ е на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Общински съвет по наркотични вещества заедно с доброволците от Младежки съвет по наркотични вещества имаха свой уъркшоп в събитието.