Доброволци от Младежки съвет по наркотични вещества и Български Червен кръст поканиха младите хора на Габрово да отбележат заедно Международния ден за борба с наркотиците на 26 юни, от 14.30 ч. в Градинката с мечето.

Събитието имаше за цел да повиши информираността на младите хора относно рисковете за тяхното здраве, в следствие употребата на психоактивни вещества и да популяризира възможностите за водене на активен и здравословен начин на живот.