Доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества в Габрово влязоха в ролята на обучители на свои съученици от Национална Априловска гимназия в час на класа в деня на влюбените. В края на миналата година Общински съвет по наркотични вещества организира обучение, свързано с борбата срещу трафика на хора, с експерти от Фондация „А21“- глобална неправителствена организация, която се бори с трафика на хора и формите на съвременно робство по целия свят. Целта на обучението беше младежите да станат част от каузата на организацията, да се запознаят с проблема по отблизо, а след това да приложат наученото под формата на тренинг, като споделят знанията със своите връстници за проблема с борбата срещу трафика на хора. Вчерашният тренинг премина в приятна обстановка и активно участие от страна на участниците в тренинга - техните съученици.