В 3 поредни дни, от 4 до 6 февруари, 15 габровски младежи станаха част от проведения за първи път в България „Тренинг за успешни младежи“ по метода на Томас Гордън. Организатор на обучението беше Общински съвет по наркотични вещества – Габрово и в него се включиха ученици от габровските училища, част от които са и доброволци към Младежкия съвет по наркотични вещества. Обучители на тренинга бяха сертифицирани специалисти по метода на Томас Гордън.