Обекти продадени по чл.35 от ЗППДОП/отм/

 

1995г

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С001-35

Продажба на Кафе-аператив на ул.”Ц.Дюстабанов” №22

Дата на подписване на приватизационния договор

17.04.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕТ”Зодиак-СП”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Мирни дни”№15

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Кафе-аператив

-седалище

гр.Габрово, ул.”Ц.Дюстабанов” №22

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 578 000лв недвижимо имущество

95 200лв движимо имущество

Схема на плащане

След преспадане на подобренията, сумата за изплащане е 1 474 683 лв.

-442 405лв платими до 10 дни от датата на скл.на договора

останалата сума:

-258 070лвдо 31.10.1995г.

-258 070лв до30.04.1996г.

-258 070лв до 31.10.1996г.

-258 068лв до 17.04.1997г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С002-35

 Продажба на Магазин за хранителни стоки на ул.”Ст.Караджа”№17

Дата на подписване на приватизационния договор

25.04.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕФ”Ивка”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Топлеш”№26

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Магазин за хранителни стоки

-седалище

Габрово, ул.”Ст.Караджа”№17

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 109 000лв

Схема на плащане

Плащане на 332 700лв в деня на скл.на договора, останалата сума както следва: -194 075 лв до 31.10.1995г.

-194 075 лв до 30.04.1996г

-194 075 лв до 31.10.1996г.

-194 075 лв до 25.04.1997г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С003-35

Продажба на Заведение за обществено хранене и

магазин за хранителни стоки в с.Стойчевци

Дата на подписване на приватизационния договор

25.04.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕТ”Стоев”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Яташка” №13

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Заведение за обществено хранене и

магазин за хранителни стоки

-седалище

-с.Стойчевци, общ.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 475 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 442 500 лв в деня на скл. на договора, останалата сума:

-258 125 лв до 31.10.1995г.

-258 125 лв до 30.04.1996г.

-258 125 лв до 31.10.1996г.

-258 125 лв до 25.04.1997г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С004-35

Продажба на Кафе-клуб на ул.”Хр.Смирненски” №33

Дата на подписване на приватизационния договор

25.04.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕФ”Гладиатор”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Опълченска”№41

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Кафе-клуб

 

-седалище

Габрово, ул.”Хр.Смирненски” №33

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

750 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 225 000 лв в деня на скл.на договора, останалата сума:

-131 250 лв до 31.10.1995г.

-131 250 лв до 30.04.1996г.

-131 250 лв до 31.10.1996г.

-131 250 лв до 30.04.1997г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С005-35

Продажба на Помещение за търговски цели на ул.”Хр.Ботев”№10

Дата на подписване на приватизационния договор

02.05.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕТ “Кастел - РХ”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Л.Каравелов” №28

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Помещение за търговски цели

-седалище

Габрово,ул.”Хр.Ботев”№10

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

789 400лв

Схема на плащане

Плащане на 236 820 лв в деня на подписване на договора, останалата сума :

138 145 лв до 02.11.1995г

138 145 лв до 02.05.1996г.

138 145 лв до 02.11.1996г.

138 145 лв до 02.05.1997г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С006-35

Продажба на Помещение за производство на сладолед бул.”Могильов”№2

Дата на подписване на приватизационния договор

25.04.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

СД”Вариант-Лукс-Добреви и сие”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Акации” №2

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Помещение за производство на сладолед

-седалище

Габрово,бул.”Могильов”№2

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

701 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 210 300 лв в деня на скл.на договора, останалата сума:

122 675 лв до 31.10.1995г.

122 675 лв до 30.04.1996г.

122 675 лв до 31.10.1996г.

122 675 лв до 25.04.1997г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С007-35

Продажба на Магазин “Сезам” на ул.”Опълченска” №42 А

Дата на подписване на приватизационния договор

04.05.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

“Сезам ООД”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”П.Постомпиров” №37

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Магазин “Сезам”

-седалище

Габрово, ул.”Опълченска”№42 А

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

522 000 лв

Схема на плащане

Сумата платена в деня на подписване на договора

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С008-35

Продажба на Автосалон “Тойота” на бул.”Могильов”№3

Дата на подписване на приватизационния договор

12.05.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕТ “Саратога-Павел Лазаров”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-бул.”Могильов”№59

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Автосалон “Тойота”

-седалище

Габрово,бул.”Могильов”№3

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 750 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 525 000 лв в деня на подписване на договора, останалата сума:

306 250 лв до 12.11.1995г.

306 250 лв до 12.05.1996г.

306 250 лв до 12.11.1996г.

306 250 лв до 12.05.1997г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С009-35

Продажба на Заведение за обществено хранене на ул.”Хр.Смирненски”№38

Дата на подписване на приватизационния договор

25.05.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕТ”Пантев-СД-Павлин Пантев”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Пл.”Белорусия” 2

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Заведение за обществено хранене

-седалище

Габрово,ул.”Хр.Смирненски”№38

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 536 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 460 800 лв в деня на скл.на договора, останалата сума:

268 800 лв до 25.11.1995г.

268 800 лв до 25.05.1996г.

268 800 лв до 25.11.1996г.

268 800 лв до 25.05.1997г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С010-35

Продажба на Ателие за звукозаписни и видеоуслуги

на ул.”Ц.Дюстабанов”№22

Дата на подписване на приватизационния договор

31.05.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕФ”Грънчаров”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Радецка” №17

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Ателие за звукозаписни и видеоуслуги

-седалище

Габрово,

ул.”Ц.Дюстабанов”№22

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

271 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 81 300 лв в деня на подписване на договора , останалата сума :

47 425 лв до 30.11.1995г.

47 425 лв до 31.05.1996г.

47 425 лв до 30.11.1996г.

47 425 лв до 31.05.1997г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С011-35

Продажба на магазин за хранителни стоки на ул.”В.Друмев” №22

Дата на подписване на приватизационния договор

19.06.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

“Гелд-Маркет” ЕООД

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”М.Палаузов” №25

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Магазин за хранителни стоки

-седалище

Габрово,ул.”В.Друмев” №22

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

230 800лв

Схема на плащане

Сумата изплатена в деня на скл. на договора

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С012-35

Продажба на Терен с нежилищни сгради на ул.”П.Евтимий” №14

Дата на подписване на приватизационния договор

16.08.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

СД”Зефир-ДМ-Мерджанов и сие”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Баждар” №36

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Терен с нежилищни сгради

-седалище

Габрово ул.”П.Евтимий” №14

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 483 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 1 334 700 лв изплатена в деня на скл. на договора, останалата сума :

333 675 лв до 16.02.1996г

333 675 лв до 16.08.1996г.

333 675 лв до 16.02.1997г.

333 675 лв до 16.08.1997г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С013-35

Продажба на Павильон пред кино “Майчина грижа”

Дата на подписване на приватизационния договор

30.08.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

КФ”Шелф”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Павильон

-седалище

Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

134 384 лв

Схема на плащане

Сумата изплатена в деня на подписване на договора

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С014-35

Продажба на Магазин за хранителни стоки и пицария

на ул.”Шипка” №1

Дата на подписване на приватизационния договор

30.08.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕТ”Пламена-Ана Пенчева”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Орловска “№53

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Магазин за хранителни стоки и пицария

-седалище

Габрово, ул.”Шипка” №1

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

2 440 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 732 000 лв в деня на подписване на договора, останалата сума:

427 000 лв до 29.02.1996г.

427 000 лв до 30.08.1996г.

427 000 лв до 28.02.1997г

427 000 лв до 30.08.1997г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С015-35

Продажба на Помещение в кв.Д.Дянко на бул.”Трети март” №54

Дата на подписване на приватизационния договор

25.10.1995г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

СД”Меркурий-Проданов,Пенев,Проданова, Пенева”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Орловска”60

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Помещение в кв.Д.Дянко

-седалище

Габрово,

бул.”Трети март”№54

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 699 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 509 700 лв в деня на подписване на договора, останалата сума :

297 325 лв до 25.04.1996г.

297 325 лв до 25.10.1996г.

297 325 лв до 25.04.1997г.

297 325 лв до 25.10.1997г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

1996г.

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С016-35

Продажба на Офиси в приземната част на ЖБ”Рачо Ковача”,

 ул.”Софроний Врачански” №9

Дата на подписване на приватизационния договор

26.03.1996г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕФ”Интертур”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Офиси в приземната част на ЖБ”Рачо Ковача”

-седалище

Габрово,

ул.”Софроний Врачански” №9

 

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 028 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 102 800 лв в деня на подписване на договора, останалата сума :

231 300 лв до 26.09.1996г.

231 300 лв до 26.03.1997г.

231 300 лв до 26.09.1997г.

231 300 лв до 26.03.1998г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-43 вх.№407, п.кн.208, стр.178

Заличена на 28.01.1998г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С017-35

Продажба на Фризьорски салон №2 , ул.”Ст.Караджа”№19

Дата на подписване на приватизационния договор

03.04.1996г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Станка Костова Камбурова

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Фризьорски салон №2

-седалище

Габрово ул.”Ст.Караджа”№19

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 822 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 182 200 лв в деня на подписване на договора, останалата сума:

409 950 лв до 03.10.1996г.

409 950 лв до 03.04.1997г.

409 950 лв до 03.10.1997г.

409 950 лв до 03.04.1998г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-45, вх.№432, п.кн.208, стр.203

Заличена 16.10.1996г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С018-35

Продажба на Кафе –аператив на пл.”Възраждане” №5

Дата на подписване на приватизационния договор

16.05.1996г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕТ”Лили”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ж.к.”Ст.Караджа”бл.5

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Кафе –аператив

-седалище

Габрово пл.”Възраждане” №5

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

4 461 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 1 338 300 лв в деня на подписване на договора, останалата сума:

780 675 лв до 16.11.1996г.

780 675 лв до 16.05.1997г.

780 675 лв до 16.11.1997г.

780 675 лв до 16.05.1998г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-Вписана ипотека в том I-77, вх.753, п.кн.209, стр.139

Заличена на 09.03.1998г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С019-35

Продажба на Комплекс “Могильов”, пл.”Първи май” №3”

Дата на подписване на приватизационния договор

15.05.1996г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

“НИК -Стефанов” ЕООД

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Пл.”Първи май” №3

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Комплекс “Могильов”

-седалище

Габрово, пл.”Първи май”№3

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

10 550 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 3 165 000 лв в дена на подписване на договора, останалата сума :

1 846 250 лв до 15.11.1996г.

1 846 250 лв до 15.05.1997г.

1 846 250 лв до 15.11.1997г.

1 846 250 лв до 15.05.1998г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-75, вх.№751, п.кн.209, стр.137,

Заличена на 05.03.1997г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С020-35

Продажба на Терен с нежилищни сгради в м.”Колева ливада”

Дата на подписване на приватизационния договор

10.05.1996г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕТ”Проектстрой-Петър Петров”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Зелена ливада” №14

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Терен с нежилищни сгради

-седалище

Габрово, м.”Колева ливада”

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

7 678 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 767 000 лв в деня на подписване на договора, остатъка - 6 910 200 лв на разсрочено плащане за срок от 4 години / при 1г. гратисен период до10.05.1997г.,след което на 6 вноски платими до 10.05.2000г.като стойността на неизплат.част се увеличава ежегодно с 50 на 100 от средно годишния размер на ОЛП на БНБ/.

 

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-76, вх.№752, п.кн.209, стр.138

Заличена на 05.03.1997г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С021-35

Продажба на Магазин за електрозаваръчна техника,

 ул.”Брянска” №5

Дата на подписване на приватизационния договор

03.07.1996г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕТ”Рума-Велко Ружев”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Ал.Константинов”№36

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Магазин за електрозаваръчна техника

-седалище

Габрово, ул.”Брянска” №5

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

854 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 256 200 лв в деня на подписване на договора, останалата сума:

298 900 лв до 03.01.1997г.

298 900 лв до 03.07.1997г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-100, вх.№1092,п.кн.210,стр.95

Заличена на 04.02.1997г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С022-35

Продажба на Ресторант-дискотека в с.Гиргини, общ.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

30.07.1996г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

“Венци” ЕООД

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Бул.”Могильов” №3

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Ресторант-дискотека

-седалище

Общ.Габрово, с.Гиргини

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

2 057 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 617 100 лв в деня на подписване на договора, останалата сума – на разсрочено плащане за срок от 5 години, на 10 вноски платими на 6 месечни периоди от 30.01.1997г. до 30.07.2001г., като стойността на неизплат.част се увеличава чрез олихвяване с 50%от ОЛП на БНБ.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-103 вх.№1198, п.кн.210, стр.206

Заличена на 11.03.1997г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С023-35

Продажба на Магазин ”Мебели”, ул.”Ю.Венелин”№16

Дата на подписване на приватизационния договор

10.09.1996г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

 

-физическо лице

Милка Василева Петрова

Недка Иванова Стойкова

Мария Тодорова Христова

Христо Маринов Христов

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Магазин ”Мебели”

-седалище

Габрово, ул.”Ю.Венелин”№16

 

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

3 237 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 971 100 лв в деня на подписване на договора, останалата сума разпределена на 4 равни дяла да се плати в срок 24 м.на 4 шестмесечни вноски от всеки купувач.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Втисана ипотека в том I –109, вх.р-р1450, п.кн.211, стр.90

Заличена на 26.10.1998г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С024-35

Продажба на Магазин “Електродом”, ул.”Ем.Манолов” №23

Дата на подписване на приватизационния договор

10.09.1996г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Добринка Лалева Недялкова

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Магазин “Електродом”

-седалище

Габрово, ул.”Ем.Манолов” №23

 

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

5 623 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 1 686 900 лв в деня на подписване на договора, останалата сума :

939 192 лв до 10.03.1997г.

939 191 лв до 10.09.1997г.

939 191 лв до 10.03.1998г.

939 191 лв до 10.09.1998г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в томI –110, вх.р-р1451, п.кн.211, стр.91

Заличена на 26.10.1998г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С025-35

Продажба на Магазин за хранителни стоки, ул.”Ст.Караджа”№15

Дата на подписване на приватизационния договор

27.11.1996г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Огнянка Костова Петрова

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Магазин за хранителни стоки

-седалище

Габрово, ул.”Ст.Караджа”№15

 

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

5 238 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 1 571 400 лв в деня на подписване на договора, останалата сума се внася разсрочено за срок от 5 години платими на шестмесечни периоди от 27.05.1997г. до 27.11.2001г. като неизплатената част се увеличава ежегодно до 31.03. чрез олихвяване с 50% от ОЛП на БНБ.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

600 000 лв и други престации

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

Извършено преустройство и ремонт за 8 606 075 лв

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Разкриване на 6 броя работни места.

Изпълнение

Разкрити са 10 броя работни места за 1997г.

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-117, вх.р-р 1876, п.кн.212, стр.123

Заличена на 15.12.2003г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

 

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С026-35

Продажба на “База за инженерингова дейност” обособена част от “Благоустрояване” ЕООД

Дата на подписване на приватизационния договор

20.12.1996г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

“База за инженерингова дейност”ООД

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

“Скобелевска” №8

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

“База за инженерингова дейност” обособена част от “Благоустрояване” ЕООД

-седалище

Габрово, бул.”Трети март” №53

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

4 228 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 422 800 лв в деня на подписване на договора, останалата сума както следва:

951 300 лв до 20.06.1997г.

951 300 лв до 20.12.1997г.

951 300 лв до 20.06.1998г.

951 300 лв до 20.12.1998г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-120, вх.р-р 2086, п.кн. 212, стр.344

Заличена на 08.09.2000г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С027-35

Продажба на Кафе-аператив “Везна” в района на Шиваров мост

Дата на подписване на приватизационния договор

27.01.1997г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕТ”Везна Владимир Тапов”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Хр.Ботев” 14

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Кафе-аператив “Везна”

-седалище

Габрово, в района на Шиваров мост

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

3 045 200 лв

Схема на плащане

Плащане на 913 560 лв в деня на подписване на договора, останалата сума както следва:

532 910 лв до 27.07.1997г.

532 910 лв до 27.01.1998г.

532 910 лв до 27.07.1998г.

532 910 лв до 27.01.1999г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в I-1,

вх.р-р 118, п.кн.213 стр.77

Заличена на 26.10.1998г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С028-35

Продажба на”Павильон – ЗОХ” в местността “Соколски манастир”

Дата на подписване на приватизационния договор

10.02.1997г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Мирослав Георгие Владов

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Павильон – ЗОХ

-седалище

Габрово, в местността “Соколски манастир”

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

662 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 198 600 лв в деня на подписване на договора, останалата сума както следва:

115 850 лв до10.08.1997г.

115 850 лв до10.02.1998г.

115 850 лв до10.08.1998г

115 850 лв до 10.02.1999г.

 

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-3,

Вх.р-р 297, п.кн.213, стр.258

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

 

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С029-35

Продажба на помещение в партера на жил.бл. над “Детмаг”

 на пл.”Първи май” №1

Дата на подписване на приватизационния договор

21.07.1999г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕФ”Мони”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Помещение в партера на жил.бл. над “Детмаг”

-седалище

Габрово, пл.”Първи май” №1

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

920 деноминирани лева

Схема на плащане

Изплатени в деня на подписване на договора

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

 

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

С030-35

Продажба на Кафе – аператив в сградата на Автогара- Габрово,

 ул.”Д-р Заменхов” №1

Дата на подписване на приватизационния договор

30.05.2003г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

ЕТ”Хубан Хубанов”

-БУЛСТАТ

-107010489Е

-данъчен номер

-1071031221

-седалище на фирмата

-с.Поповци

-адрес на управление

-с.Поповци

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Кафе – аператив в сградата на Автогара- Габрово

-седалище

Габрово, ул.”Д-р Заменхов” №1

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

15 800 лв

Схема на плащане

 Плащане на 4 740 лв в деня на сключане на договора, останалата сума 11 060 лв се изплаща  за тригодишен период , увеличена ежегодно до 31 март, чрез олихвяване с 50% от ОЛП за съотв.период на предходната година

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

 

Изпълнение

 

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в т.I-32, вх.№1111/11.06.2003г., стр.5075

Заличена на 18.06.2004г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

Партида В Партида С - II част