Отчет за дейността на Общински съвет - Габрово и неговите комисии за периода 01.08.2021 г. – 30.11.2021 г.
14.01.2022

Отчет за дейността на Общински съвет - Габрово и неговите комисии за периода 16.12.2020 г. – 31.07.2021 г.
02.12.2021

Отчет за дейността на Общински съвет - Габрово и неговите комисии за периода 01.08.2020 г. - 15.12.2020 г.
14.01.2021

Отчет за дейността на Общински съвет Габрово и неговите постоянни комисии за периода 11.11.2019 г. - 31.07.2020 г.
03.09.2020

Отчет за дейността на Общински съвет Габрово и неговите постоянни комисии за периода 01.02.2019 г. - 31.08.2019 г.
02.10.2019

Отчет за дейността на Общински съвет Габрово и неговите постоянни комисии за периода 1.07.2018 г. - 31.01.2019 г.
06.03.2019

Отчет за дейността на Общински съвет - Габрово и неговите постоянни комисии за периода 01.12.2017 г. - 30.06.2018 г.
31.07.2018

Отчет за дейността на Общински съвет – Габрово и неговите постоянни комисии за периода 30.06.2016 г. - 23.02.2017 г.
29.12.2017

Отчет за дейността на Общински съвет – Габрово и неговите постоянни комисии за периода 01.03.2017 г. - 30.11.2017 г.
29.12.2017

Отчет за дейността на Общински съвет Габрово и неговите комисии за периода 30.06.2016 г. – 23.02.2017 г.
06.04.2017

Отчет за дейността на Общински съвет Габрово и неговите комисии за периода 09.11.2015 г. – 26.05.2016 г.
17.03.2017

Отчет за дейността на Общински съвет Габрово и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 27.08.2015г.

Отчет за дейността на Общински съвет Габрово и неговите комисии за периода 01.07.2014 – 31.12.2014г.

Отчет за дейността на Общински съвет Габрово и неговите комисии за периода 01.01.2014 – 30.06.2014г.

Отчет за дейността на Общински съвет Габрово и неговите комисии за периода 01.08.2013 – 31.12.2013г.

Отчет за дейността на Общински съвет Габрово и неговите комисии за периода 15.01.2013 – 25.07.2013г.

Отчет за дейността на Общински съвет Габрово и неговите комисии за периода 15.06.2012г. - 15.01.2013г.

Отчет за дейността на Общински съвет Габрово и неговите комисии за периода 4.11.2011г. - 14.06.2012г.