25 ноември 2022

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

25 ноември 2022

Отговор на питане на г-н Цветомир Цанков

25 ноември 2022

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

28 октомври 2022

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

28 октомври 2022

Отговор на питане на г-н Цветомир Цанков

30 Септември 2022

Отговор на питане на г-н Тодор Тодоров

30 Септември 2022

Отговор на питане на г-н Григор Григоров

30 Септември 2022

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

26 август 2022

Отговор на питане на г-жа Цветелина Петкова

26 август 2022

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

26 август 2022

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

29 юли 2022

Отговор на питане на г-н Владислав Вълканов

29 юли 2022

Отговор на питане на г-н Иван Христов

29 юли 2022

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

29 юли 2022

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

1 юли 2022

Отговор на питане на г-н Николай Петков

1 юли 2022

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

1 юли 2022

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

1 юли 2022

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

1 юли 2022

Отговор на питане на г-н Григор Григоров