Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“, гр. Габрово

Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие Кариерно ориентиране – Габрово

Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Габрово

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Гробищни паркове” – Габрово

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на община Габрово

Правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на община Габрово

Правилник за финансиране на проекти по програма младежки дейности от бюджета на община Габрово

Правилник за организацията и дейността на общинския консултативен съвет по въпросите на младежта 

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“