25 февруари 2022

Отговор на питане на г-н Здравко Кънчев

28 януари 2022

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

28 януари 2022

Отговор на питане на г-н Николай Петков

28 януари 2022

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

28 януари 2022

Отговор на питане на г-н Григор Григоров

28 януари 2022

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

31 декември 2021

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

31 декември 2021

Отговор на питане на г-н Тодор Тодоров

31 декември 2021

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

31 декември 2021

Отговор на питане на г-н Григор Григоров

31 декември 2021

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

26 ноември 2021

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

26 ноември 2021

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

26 ноември 2021

Отговор на питане на г-н Иван Христов

29 октомври 2021

Отговор на питане на г-н Тодор Тодоров

29 октомври 2021

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

29 октомври 2021

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

29 октомври 2021

Отговор на питане на г-н Здравко Кънчев

29 октомври 2021

Отговор на питане на г-н Григор Григоров

29 октомври 2021

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев