Защо младите хора употребяват наркотици...

Вероятно много от вас си задават въпроса, какво толкова им липсва на днешните деца, че посягат към алкохола и наркотиците. Ние, възрастните, може да предполагаме или да имаме нашите отговори на този въпрос, но в случая е по-важно какво отговарят децата ни. Какви са техните мотиви да го правят – самите те или връстниците им? Тук може да се запознаете с данните от проучвания сред младежи на местно и национално ниво.

През месец юни 2020 г. екипът на Превантивно-информационния център към ОбСНВ гр. Габрово проведе онлайн проучване за употреба и нагласи сред ученици от 8-11 клас в габровските средни училища. Анкетата попълниха 377 младежи от града, от които 170 момичета и 207 момчета. Това се равнява на 20,5% от общия брой на учениците между 8 и 11 клас в града. И макар че в отговорите на повече от половината е посочено, че разговарят по темата за наркотиците с родителите си, в следващия отговор става ясно, че за въздейстквието на различните видове вещества учениците черпят информация основно от филми или от разказите на свои приятели.

Причините за употреба на наркотици, които младежите посочват в това изследване на местно ниво, са:

  • Любопитство;
  • За удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект;
  • За да бъдат приети от другите;
  • За да подтиснат проблеми при общуването;
  • За да се откъснат от действителността;
  • Защото се чувстват самотни;
  • Защото хора, които харесват, употребяват;
  • За да се почувстват различни;
  • Защото са млади, а това е съвременният начин за забавление;
  • За да покажат, че са самостоятелни и др.

За да добиете повече представа за отношението и нагласите към наркотиците на учениците от гр. Габрово в изследваната възрастова група, може да се запознаете с резултатите и пълния текст на анализа тук - https://gabrovo.bg/bg/news-article/9389

В проведено през 2017 г. Национално представително проучване сред учениците в гимназиален курс на обучение (9-12 клас), на тема "Нагласи и употреба на психоактивни вещества”, като причини за употребата на някакъв наркотик, младежите най-често посочват: любопитството, желанието да изпитат временен приятен ефект, скуката, психологическия стрес, средство за бягство от реалността, за да бъдат харесвани и приети от другите.

Цялото изследване може да прочетете тук - http://www.nfp-drugs.bg/bg/?&itype=174&info=2693

Отгворите на младежите може да са ви странни, може да ви плашат, а може и да сте се досещали за всичко това. В случая е важно да знаете, че има и друг изход от всички тези младежки вълнения. Нашата роля на възрастни – родители, учители, треньори и специалисти, е да им показваме алтернативни начини за справяне с проблемите и прекарване на свободното време, да ги подкрепяме в тяхното търсене на собствена  идентичност и изграждането им като личности.