За прием в детска ясла родителите представят  следните документи, съгласно Наредба 26 / 18.11.2008г.:

1. Заявление по образец;

2. Копие от удостоверение за раждане на детето;

3. Здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;

6. Изследване с отрицателна реакция по васерман за единия от родителите, извършено в шест месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

7. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето. Деца на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детската ясла, когато са налице трайни противопоказания и са освободени с протокол от РЗИ.

8. Медицинска бележка за липса на  контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето един ден преди постъпване в яслата.

Детска ясла „Зора“