В Община Габрово по Националната програма „Активиране на неактивни лица” работи младежки медиатор. Програмата се осъществява от дирекция „Бюро по труда” и се реализира от младежките медиатори,  като обхваща младежи до 29 год., които са застрашени от отпадане от образователната система и младежи, на които им предстои да започнат трудова дейност.

Младежкият медиатор е ангажиран:

  • Да провежда трудови консултации във връзка с успешното реализиране на младежите на пазара на труда.
  • Да предоставя информация за актуалните програми за безработни лица и за свободните работни места.
  • Да предлага добри практики за представяне на интервю и подпомага оформянето на документи за кандидатстване на работа.

Контакти:

Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3,

Дирекция „Образование и социални дейности“

Йоана Иванова  - младежки медиатор

Tел.: 066/818 390

Facebook страница: https://www.facebook.com/Youth.Mediator.Gabrovo/

E-mail: mediator@gabrovo.bg