Снимка на новина 2460
10 май 2013, 11:00

След паметник в реката и ладия в тревата

Истинска ладия ще акустира на брега на река Янтра за празника на Габрово
Снимка на новина 2376
9 април 2013, 12:15

Обмен на медицински специалисти между Габрово и Мытищи

От вчера вечерта в Габрово са трима руски лекари от побратимения Мытищи
Снимка на новина 2056
20 ноември 2012, 15:20

Разширяване на двустранните отношения между Габрово и Мытищи

    Да бъде отделено специално внимание на разширяването и развитието на двустранните отношения в областите на младежката политика, възпитанието, образованието, здравеопазването, спорта, културата, туризма, науките и екологията се договориха габровският кмет Таня Христова и кметът на Мытищински общински район Виктор Азаров