Да бъде отделено специално внимание на разширяването и развитието на двустранните отношения в областите на младежката политика, възпитанието, образованието, здравеопазването, спорта, културата, туризма, науките и екологията се договориха габровският кмет Таня Христова и кметът на Мытищински общински район Виктор Азаров.

Кметът на община Габрово Таня Христова е на официално посещение в Мытищи, Русия, в рамките на което се обсъждат основните сфери на двустранно сътрудничество за 2013 г.

В рамките на визитата са посетени предприятия, разположени на територията на района, общински учреждения, занимаващи се с култура, образование, спорт и младежка политика и обсъдени конкретни практики в сферата на социалните услуги и дейността на спортните организации.

Договорено е конкретно да се съсредоточат усилия за провеждане на съвместни инициативи с участието на различни професионални формации; да се  съдейства за организирането на ученически обмен между Гимназия №17 /гр.Мытищи/ и НАГ „Васил Априлов“ /гр.Габрово./; да се организира обмен на специалисти от болничните заведения на Мытищински общински район и Община Габрово, с цел споделяне на добри практики и знания при лечението на населението.

Кметът на община Габрово Таня Христова, кметът на Мытищински общински район Виктор Азаров и кметът на град Мытищи Александър Казаков подписаха споразумение, в рамките на което през следващата година ще бъдат разменени скулптурните композиции - „Ладия“ – символ на град Мытищи и скулптурно произведение – символ на община Габрово за паркова среда в град Мытищи.

 

 

 

"Сбъднати мечти"
19 ноември 2012
Работна среща по проект „Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия” (PassREg)
20 ноември 2012