15 ноември 2013, 08:51

Община Габрово представя проекта за по-добър достъп до образование

петък, 15 ноември 2013 г., 14:00 часа, Ритуална зала
20 юни 2013, 09:02

Ефективното използване на енергията е осъзната необходимост

Приключва проектът за енергийно обновяване на образователните институции в Габрово
9 април 2013, 13:00

Община Габрово ще подобрява достъпа до образование по проект

Дейностите обхващат осем институции за деца и ученици
12 август 2009

В Деня на младите хора, младежи поеха отделите на д-р Савчева

Днес, 12 август 2009 г., на Световния ден на младите хора, младежи от Природо-математическата гимназия „Aкад. Иван Гюзелев” бяха помощници в работата на заместник-кмета по образование, култура и социални дейности д-р Нели Савчева.