22 март 2017, 14:37

Ден на водата в Пречиствателната станция за питейни води

Деца от училище „Райчо Каролев“ дариха на Пречиствателната станция за питейни води свои на макети на пречиствателни съоръжения
14 август 2014, 15:39

Нова инсталация за сепариране ще бъде изградена на депото за ТБО

Нова инсталация за сепариране ще бъде построена на депото за твърди битови отпадъци, изградено по проект на ОП „Околна среда“
17 февруари 2014, 16:55

Напредък на реконструкцията на пречиствателна станция за отпадъчни води

Реконструкцията на станцията се изпълнява от ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ГБС – БИОГЕСТ- ГАБРОВО и включва ремонт на сгради и съоръжения, както и доставка на съвременно технологично оборудване
2 декември 2013, 16:32

Четири договора гарантират оборудването на новото депо

На 2 декември Община Габрово сключи четири договора за доставка и монтаж на оборудване за новото депо.