26.07.2022
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.07.2022 15 KB
01.07.2022
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 30.06.2022 409 KB
18.05.2022
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 26.05.2022 408 KB
18.04.2022
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.04.2022 15 KB
25.03.2022
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 05.04.2022 524 KB
23.03.2022
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 31.03.2022 408 KB
25.02.2022
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 24.02.2022 409 KB
19.01.2022
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 27.01.2022 409 KB
31.12.2021
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 30.12.2021 411 KB
17.11.2021
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 25.11.2021 410 KB
28.10.2021
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.10.2021 409 KB
23.09.2021
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 30.09.2021 409 KB
18.08.2021
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 26.08.2021 408 KB
22.07.2021
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 29.07.2021 409 KB
18.06.2021
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 24.06.2021 408 KB
19.05.2021
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 27.05.2021 640 KB
21.04.2021
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 29.04.2021 409 KB
18.03.2021
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 25.03.2021 520 KB
18.02.2021
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесии 18.02.2021 и 25.02.2021 647 KB
19.01.2021
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.01.2021 522 KB
21.12.2020
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 29.12.2020 682 KB
18.11.2020
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 26.11.2020 520 KB
21.10.2020
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 29.10.2020 521 KB
18.09.2020
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 24.09.2020 520 KB
18.08.2020
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 27.08.2020 521 KB
22.07.2020
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 30.07.2020 521 KB
16.06.2020
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 25.06.2020 520 KB
20.05.2020
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.05.2020 433 KB
23.04.2020
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 30.04.2020 521 KB
21.02.2020
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 27.02.2020 521 KB
23.01.2020
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 30.01.2020 522 KB
11.12.2019
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 19.12.2019 521 KB
20.11.2019
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.11.2019 522 KB
18.09.2019
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 26.09.2019 265 KB
21.08.2019
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 29.08.2019 266 KB
17.07.2019
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 25.07.2019 266 KB
18.06.2019
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 26.06.2019 265 KB
22.05.2019
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 30.05.2019 267 KB
16.04.2019
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 25.04.2019 266 KB
19.03.2019
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.03.2019 265 KB
20.02.2019
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.02.2019 267 KB
23.01.2019
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 31.01.2019 266 KB
12.12.2018
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 18.12.2018 259 KB
12.12.2018
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 20.12.2018 265 KB
16.10.2018
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 25.10.2018 265 KB
18.09.2018
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 27.09.2018 265 KB
21.08.2018
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 30.08.2018 266 KB
18.07.2018
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 26.07.2018 173 KB
19.06.2018
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.06.2018 171 KB
22.05.2018
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 31.05.2018 172 KB
17.04.2018
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 26.04.2018 172 KB
20.03.2018
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 29.03.2018 171 KB
13.02.2018
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 22.02.2018 172 KB
16.01.2018
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 25.01.2018 172 KB
13.12.2017
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 21.12.2017 171 KB
21.11.2017
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 30.11.2017 171 KB
01.11.2017
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 09.11.2017 169 KB
17.10.2017
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 26.10.2017 171 KB
19.09.2017
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.09.2017 171 KB
22.08.2017
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 31.08.2017 270 KB
18.07.2017
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 27.07.2017 172 KB
20.06.2017
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 29.06.2017 173 KB
16.05.2017
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 25.05.2017 173 KB
19.04.2017
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 27.04.2017 190 KB
21.03.2017
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 30.03.2017 136 KB
23.02.2017
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 23.02.2017 173 KB
26.01.2017
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 26.01.2017 190 KB
22.12.2016
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 22.12.2016 172 KB
24.11.2016
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 24.11.2016 172 KB
27.10.2016
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 27.10.2016 189 KB
25.08.2016
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 25.08.2016 123 KB
28.07.2016
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.07.2016 189 KB
30.06.2016
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 30.06.2016 193 KB
26.05.2016
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 26.05.2016 226 KB
28.04.2016
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.04.2016 178 KB
31.03.2016
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 31.03.2016 192 KB
25.02.2016
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 25.02.2016 193 KB
28.01.2016
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 28.01.2016 192 KB
23.12.2015
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 23.12.2015 192 KB
01.10.2015
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 01.10.2015 188 KB
17.09.2015
График за заседания на ПК за заседание на ОбС сесия 17.09.2015 188 KB
27.08.2015
График на заседание на ПК за заседание на ОбС сесия 27.08.2015 189 KB
30.07.2015
График на заседание на ПК за заседание на ОбС сесия 30.07.2015 189 KB
25.06.2015
График на заседание на ПК за заседание на ОбС сесия 25.06.2015 189 KB
28.05.2015
График на заседание на ПК за заседание на ОбС сесия 28.05.2015 189 KB
30.04.2015
График на заседание на ПК за заседание на ОбС сесия 30.04.2015 40 KB
26.03.2015
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 26.03.2015 г. 189 KB
26.02.2015
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 26.02.2015 г. 190 KB
29.01.2015
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 29.01.2015 г. 191 KB
18.12.2014
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 18.12.2014 г. 189 KB
27.11.2014
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 27.11.2014 г. 188 KB
23.10.2014
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 23.10.2014 г. 188 KB
25.09.2014
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 25.09.2014 г. 189 KB
28.08.2014
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 28.08.2014 г. 188 KB
24.07.2014
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 24.07.2014 г. 106 KB
19.06.2014
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 19.06.2014 г. 189 KB
29.05.2014
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 29.05.2014 г. 189 KB
24.04.2014
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 24.04.2014 г. 189 KB
27.03.2014
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 27.03.2014 г. 188 KB
06.02.2014
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 06.02.2014 г. 190 KB
19.12.2013
График на заседанията на ПК за заседание на ОбС на 19.12.2013 г. 189 KB