31 януари 2020

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

31 януари 2020

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

31 януари 2020

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

31 януари 2020

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

31 януари 2020

Отговор на питане на г-н Иван Христов

31 януари 2020

Отговор на питане на г-н Здравко Кънчев

31 януари 2020

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева

31 януари 2020

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

20 декември 2019

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

20 декември 2019

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

20 декември 2019

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

20 декември 2019

Отговор на питане на г-жа Ана Ботева

2 декември 2019

Отговор на питане на г-н Цоньо Цонев

2 декември 2019

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

2 декември 2019

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

2 декември 2019

Отговор на питане на г-н Николай Косев

2 декември 2019

Отговор на питане на г-жа Десислава Петрова

27 Септември 2019

Отговор на питане на г-н Николай Петков

26 Септември 2019

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

26 Септември 2019

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев