Снимка на новина 6547
22 януари 2018, 10:10

1 100 000 лева за благоустрояване на кв. Младост в проектобюджет 2018

Инвестиции в конфликтни кръстовища, в ремонти на улици, благоустрояване на зони и в подземни площадки за отпадъци са сред акцентите в градската среда, планирани в Габрово през 2018 г.