Стартирана е обществената поръчка за проектиране и строителство (инженеринг) на системи за безопасност на изграждащия се в момента тунел при 12-ти км на обходния път на Габрово. Целта е да бъдат надградени системите в съоръжението и те да отговарят на най-съвременните изисквания. Предприетите мерки са в съответствие с изискванията на Наредбата за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели от 2015 г., а тръжната процедура за избор на строител на обходния път е провеждана през 2012 г.

Обществената поръчка е в две обособени позиции:

В обособена позиция №1 е включено изграждането на външно електрозахранване на тунела от км 12+420 до км 12+960. Проектът включва изграждане на нов трафопост, реконструкция на отклонението от ВЕЛ 10 kV „Бакойци“ и изграждане на подземна кабелна линия 10 kV. Прогнозната стойност за изпълнение е 267 667 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 30 дни.

В обособена позиция №2 е изработването на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи на системите за безопасност в тунела; на зоните за разгръщане пред двата портала на съоръжението. Избраният изпълнител ще проектира и изгради осветление на пътен възел „Чехлевци“ при км 11+513 и на пътен възел „Дядо Дянко“ на км 15+500, както и осветление на моста на км 15+415. Предвидено е и полагане на защитно покритие на откритите бетонни повърхности на тунела и на големите мостови съоръжения на км 11+800, км 14+660, км 15+415 и на моста над р. Паничарка. Целта е повишаване безопасността на движение по съоръженията. Прогнозната стойност за обособена позиция 2 е 2 488 333 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 130 дни.

Кандидатите могат да подават оферти до 17:30 ч. на 8 юли 2019 г., информира Агенция "Пътна инфраструктура".