Половин тон интериорна боя получи Община Габрово като награда по повод класирането й на първо място в категорията „Енергийна ефективност“ в конкурса ЕКООБЩИНА 2017. Боята е предоставена от строителната компания “Сeн Гобeн констракшън продъктс България” ЕООД и ще бъде вложена в обекти общинска собственост.

През 2017 г. Община Габрово стана победител в конкурса „ЕкоОбщина 2017“ в категория „Енергийна ефективност на сградите“, при общините с население над 40 000 жители.

Пред 2016 г. Габрово отново бе победител в същия конкурс, но в категория „Устойчиво управление на водите“ за ангажираността и добрите практики на Община Габрово в тази сфера.

Конкурсът, организиран от Френското посолство в България, цели да популяризира постиженията в управлението на отпадъците и водите, устойчивата мобилност и енергийната ефективност, както и да отличи онези общини, които успяват да постигнат целите за опазване на околната среда по ресурсно ефективен и икономически устойчив начин.